રાષ્ટ્ર શક્તિ એકતા મંચ મહિલા મોર્ચા જીલ્લા પ્રમુખ અંજલિબેન દવારા નવા વર્ષ નિમિતે બિસ્કિટ વિતરણ કરવામા આવ્યું

ઉદય ગુજરાતી ન્યૂજ઼..રાષ્ટ્ર શક્તિ એકતા મંચ ના ખેડા જીલ્લા મહિલા મોર્ચા પ્રમુખ અંજલિબેન રાઠોડ દવારા ગરીબ પરિવાર ના બાળકો ને બિસ્કિટ વિતરણ કર્યા અને જરૂરિયાત મંદ લોકો ની હર હમ્મેશ મદદ કરનારા બહેન શ્રી અંજલિબહેન ની ચોમેર થી પ્રચંચા થવા ઉઠી છે રિપૉર્ટ બાય ઉદય ગુજરાતી ન્યૂજ઼ ચેનલ તંત્રી ભરતભાઇ ખુમાણ મોટા આગરીયા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *