રાષ્ટ્ર શક્તિ એકતા મંચ ના રાષ્ટ્રીય સહસંગઠક મનોજભાઇ પટેલ ના પુત્ર મીત દવારા ધાબળા વિતરણ કરાયું

ઉદય ગુજરાતી ન્યુજ ..આને કહેવાય યુવાની…. રાષ્ટ્ર શક્તિ એકતા મંચના રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠક મનોજભાઈ પટેલના પુત્ર મીત પટેલ અને રાષ્ટ્ર શક્તિ એકતા મંચના અમદાવાદ જિલ્લા યુવા મોરચાના પ્રમુખ નિકુંજ પટેલ દ્વારા તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ ૨૦૦ ગરમ ધાબળા ફૂટપાથ ઉપર સુતેલા ઠંડીથી ધ્રુજતા લોકોને ઓઢાડવામાં આવ્યા. ૩૧ ડિસેમ્બરની આ રીતે ઉજવણી કરી આપણી સંસ્કૃતિના આ યુવાનોએ દર્શન કરાવ્યા. પ્રેરણારૂપ કાર્ય કરનાર ભાઈશ્રી મીત અને ભાઈશ્રી નિકુંજને અભિનંદન. મોરના ઈંડા ચીતરવા ના પડે તે અનુસાર મનોજભાઈ પણ સમાજસેવાના કાર્યોમાં ઉદાર હાથે ફાળો આપે છે. જે યાદ કરવુ જ પડે…રિપોર્ટ…બાય ઉદય ગુજરાતી ન્યૂજ ચેનલ તંત્રી ભરતભાઇ ખુમાણ મોટા આગરીયા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *