રાજુલા તાલુકાના સમઢીયાળા-૧ ખાતે સુરક્ષિત માતૃત્વ અભિયાન અંતર્ગત તેમજ મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી

ઉદય ગુજરાતી ન્યુજ રાજુલાના સમઢીયાળા-૧ ખાતે સગર્ભા માતા નિદાન કેમ્પ યોજાયો

રાજુલા તાલુકાના સમઢીયાળા-૧ ખાતે સુરક્ષિત માતૃત્વ અભિયાન અંતર્ગત તેમજ મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો.એચ.એફ.પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ સગર્ભા માતા તપાસ અને નિદાન કૅમ્પ યોજાયો જેમાં ખેરા સરકારી દવાખાનાના ડોક્ટર ડો.ડી.સી.મકવાણા,નર્સ બહેન સ્વેતાબેન ત્રિવેદી,ભનુભાઈ લાડુમોર,આશા બહેનો સહિત આરોગ્ય સ્ટાફ હાજર રહી સેવાઓ આપેલ જેમાં વિલાશબેન દેસાઈ દ્વારા સ્થળ પર સગર્ભા માતાઓની તમામ જરૂરી લબોરેટરી તપાસ કરેલ જે તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડો.એન.વી.કલસરિયાની યાદીમાં જણાવેલ છે.રિપોર્ટર …કિનલ જી. પંડ્યા ડુંગર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *