રાજુલા પો.સ્ટે.ના ધારેશ્વર ગામે થી જુગારનો ગણનાપાત્ર (ક્વોલીટી) કેશ શોધી કાઢતી રાજુલા પોલીસ.

પ્રેસ નોટ
તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૦
💫 રાજુલા પો.સ્ટે.ના ધારેશ્વર ગામે થી જુગારનો ગણનાપાત્ર (ક્વોલીટી) કેશ શોધી કાઢતી રાજુલા પોલીસ.
પોલીસ અધિક્ષક શ્રી નિર્લીપ્ત રાય સાહેબ અમરેલી નાઓની સુચનાથી અને ઇન્ચાર્જ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી આર. ડી. ઓઝા સાહેબ સાવરકુંડલા ડીવીઝન તથા પો.ઇન્સ. શ્રી આર.એમ.ઝાલા સાહેબ નાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ શ્રાવણ માસ દરમ્યાન જુગારના કેશો શોધી કાઢવાની સુચના મળેલ હોય જે અંગે રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનના અના.હેડ કોન્સ. નિરજકુમાર તથા અના.લોકરક્ષક સુરેશભાઈ તથા આ.લોકરક્ષક મેહુલભાઈ તથા આ.મગનભાઈ તથા આ.લોકરક્ષક મિતેષભાઈ એ રીતે પેટ્રોલીંગમા હોય તે દરમ્યાન અના.લોરક્ષક સુરેશભાઈ નાઓ ને મળેલ બાતમી હકિકત આધારે ધારેશ્વર ગામે ગ્રામ પંચાયત પાસે જાહેર જગ્યાએ જુગાર રમતા (૧) ઉદયભાઈ માણસુરભાઈ બોરીચા (૨) વસંતભાઈ નારણભાઇ શિયાળ (૩) લાલજીભાઈ મનુભાઈ ગડથરીયા (૪) ભુપતભાઇ ભગવાનભાઈ વાળા (૫) શીવાભાઈ અરજણભાઈ લાખનોત્રા (૬) યોગેશભાઈ ભનુભાઈ હરીયાણી (૭) હરેશભાઇ રવજીભાઈ ડોલાસીયા (૮) ભાવેશભાઈ ધીરુભાઈ ડોલાસિયા રહે. તમામ ધારેશ્વર તા.રાજુલા વાળાઓ ને રોકડ રૂ.૧૦૩૪૦/- તથા ગંજીપત્તાના પાના નંગ-૫૨ કિ.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ કિ.રૂ.૧૦૩૪૦/ના જુગાર લગત સાહીત્ય સાથે પકડીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી રાજુલા પો.સ્ટે. જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ ગુન્હો રજી કરાવેલ છે.

રિપોર્ટર….. ભરતભાઈ ખુમાણ અમરેલી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *