નાગેશ્રી પો.સ્ટે.ના ટીંબી ગામે જુગારનો ગણનાપાત્ર (ક્વોલીટી) કેશ શોધી કાઢતી નાગેશ્રી પોલીસ

પ્રેસ નોટ
💫 તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૦
💫 નાગેશ્રી પો.સ્ટે.ના ટીંબી ગામે જુગારનો ગણનાપાત્ર (ક્વોલીટી) કેશ શોધી કાઢતી નાગેશ્રી પોલીસ
💫 અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક શ્રી નિર્લિપ્ત રાય સાહેબ નાઓએ જીલ્લામાંથી જુગારની બદીને સદંત્તર દુર કરવા જુગાર અંગેની ખાસ ઝુંબેશ રાખેલ હોય, અને જુગાર રમતા ઇસમો ઉપર વોચ ગોઠવી, તેમના ઉપર સફળ રેઇડો કરવા જરૂરી સુચનાં આપેલ હોય જે અન્વયે નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી કે.જે.ચૌધરી સાહેબ સાવરકુંડલા ડીવીઝન તથા સી.પી.આઇ. રાજુલા શ્રી જી જે રાવત સાહેબ નાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ, નાગેશ્રી પોલીસ સ્ટેશનના પો.સબ ઇન્સ બી.જી.વાળા સાહેબ તથા અનાર્મ હેડ કોન્‍સ. એ.એ.ચૈાહાણ તથા અના.લોક રક્ષક રવિરાજ એચ.મોડાસીયા તથા આ.લોક રક્ષક દીલુભાઇ એચ.ચાવડા અના.લોક રક્ષક પ્રકાશભાઇ એસ.ઘેલાણી તથા આર્મ પો. કો. મુકેશભાઈ ચૌહાણ એ રીતેના જુગાર તથા પ્રોહીબીશન ડ્રાઇવ સબબ પેટ્રોલીંગમા હતા અને ટીંબી ગામે ભાડા ચોકડી પાસે પહોચતા પો.સબ.ઇન્સ.બી.જી.વાળા સા.ને બાતમી રાહે હકીકત મળેલ કે ટીંબી ગામે કબ્રસ્તાની બાજુમા જાહેરમા પૈસા પાનાથી હારજીતનો જુગાર રમાય છે જેથી ત્યાં રેડ કરતાં જુગાર રમતા સાત ઈસમો ને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળેલ છે.
👉🏻 રેઇડ દરમ્યાાન પકડાયેલ ઇસમો


➡️ (૧) ગંભીરસિંહ હનુભાઇ ગોહીલ ઉ.વ.૩૦ રહે.ટીંબી તા.જાફરાબાદ (૨) તોહીતભાઇ ખોડભાઇ ગોહીલ ઉ.વ.૧૯ રહે.ટીંબી તા.જાફરાબાદ (૩) જીતુભાઇ ભગવાનભાઇ વઢવાણા ઉ.વ.૩૦ રહે.ટીંબી તા.જાફરાબાદ(૪) પ્રતાપસિંહ અમરભાઇ ગોહીલ ઉ.વ.૩૨ રહે.ટીંબી તા.જાફરાબાદ (૫) પ્રવિણભાઇ ખોડભાઇ વેગડ ઉ.વ.૧૯ રહે.ટીંબી તા.જાફરાબાદ (૬) દાનીસ હારૂનભાઇ મજેઠીયા ઉ.વ.૧૯ રહે.ટીંબી તા.જાફરાબાદ (૭) કીરીટભાઇ રણુભાઇ ગોહીલ ઉ.વ.૩૦ રહે.ટીંબી તા.જાફરાબાદ વાળાઓ ને રોકડ રૂ.૧૦૮૦૦/- તથા ગંજીપત્તાના પાના નંગ-૫૨ કિ.રૂ.૦૦/૦૦ મળી કુલ કિ.રૂ.૧૦૮૦૦/- જુગાર લગત સાહીત્ય સાથે પકડી તેમજ તમામને નાગેશ્રી પોલીસ સ્ટેશન લાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી નાગેશ્રી પો.સ્ટે. જુગારધારા કલમ ૧૨ મુજબ ગુનો રજી. કરાવેલ છે.
💫 આ કામગીરી નાગેશ્રી પો.સ્ટે.ના પો.સબ ઇન્સ બી. જી.વાળા તથા અનાર્મ હેડ કોન્‍સ એ.એ.ચૈાહાણ તથા આ.લોક રક્ષક દીલુભાઇ ચાવડા તથા અના.લોક રક્ષક રવિરાજ મોડાસીયા તથા અના.લોક રક્ષક પ્રકાશભાઇ ઘેલાણી તથા આમૅ પો. કો.મુકેશભાઈ ચૌહાણ સામેલ હતા.

રિપોર્ટર….. ભરતભાઈ ખુમાણ અમરેલી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *