Fri. Aug 6th, 2021

Share with:


ઉદય ગુજરાતી ન્યુજ રાજુલામા રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસની ઉજવણી કરવામા આવી

મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો.એચ.એફ.પટેલ,ડો.જયેશ પટેલ, ડો.એ.કે.સિંઘ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજુલામા રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસની ઉજવણી કરવામા આવી જેમા તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડો.એન.વી.કલસરિયા,સી.ડી.પી.ઓ.નીતાબેન સી.મહેતા,સુપરવાઈઝર સંજયભાઈ દવે,જિલ્લા કશાએથી દિશાબેન ડોડીયા,સ્વેતાબેન વ્યાસ,કુબાવતભાઈ અને રાજુલા તાલુકાના તમામ હેલ્થ સ્ટાફ દ્વારા કામગીરી કરવામા આવેલ.જેમા ૧ થી ૧૯ વર્ષના તમામ બાળકોને બધી શાળા અને આંગણવાડીમા નિઃશુલ્ક કૃમિ નિયંત્રણની ગોળી ખવડાવવામાં આવેલ તેમજ શાળાએ ન જતા અને આગણવાડી ખાતે નોંધાયેલ ન હોય તેવા બાળકોને પણ દવા આંગણવાડી પર ખવડાવેલ અને જે બાળકો બાકી છે તેમને ૧૪ ફેબ્રુઆરીના રોજ ખવડાવવામાં આવશે જે યાદીમા જણાવેલ છે.રિપોર્ટર..કિનલભાઈ જી.પંડ્યા

Share with:


By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *