રૂખડાંબાપુની જગ્યા વાવડી ગામે જન્માષ્ટમી ઉત્સવની ઉજવણી બન્ધ રાખવા માં આવી છે.

વધુ વિગતો જાણવા અહીંયા ક્લિક કરો


સરકાર શ્રી ના આદેશ અને વૈશ્વિક કોરોના મહામારી ને કારણે અને કલેકટરશ્રી ના જાહેરનામા ને અનુસન્ધાને ૪ કરતા વધારે વ્યક્તિ ને એક જગ્યાએ ભેગા થવું કે ધાર્મિક કે સામાજિક મેળાવડા ના યોજવાની અપીલ અને દેશ હિત ને સર્વોપરી ગણી જન્માષ્ટમી ઉત્સવ ની
ઉજવણી ન ઉજવવા નૉ નિર્ણય વાવડી રૂખડાંબાપુ ની જગ્યા
ના મહન્ત
બાપુ
બાબભાઇબાપુ
દ્વારા લેવામાં
આવ્યો છે

અને જન્માષ્ટમી ઉત્સવ
ઓણ સાલ વાવડી
રૂખડાંબાપુ
ની જગ્યામાં
ઉજવવા
માં નહીં
આવે

રિપોર્ટર….. ભરતભાઈ ખુમાણ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed