Wed. Dec 1st, 2021
મારીશાળાનચિકેતા આયોજિત ત્રિ-દિવસીય #નચિકેતા_રંગોત્સવ માં વિવિધ સ્પર્ધાઓ નું આયોજન કરેલ જેમાં ચિત્ર સ્પર્ધા માં ભાવનગર ના 1500 થી વિદ્યાર્થીઓ એ ઉત્સાહ ભેર ભાગ લીધેલ

Share with:


મારીશાળાનચિકેતા આયોજિત ત્રિ-દિવસીય #નચિકેતા_રંગોત્સવ માં વિવિધ સ્પર્ધાઓ નું આયોજન કરેલ જેમાં ચિત્ર સ્પર્ધા માં ભાવનગર ના 1500 થી વિદ્યાર્થીઓ એ ઉત્સાહ ભેર ભાગ લીધેલ અને

1) #કોરોનાવોરિયર્સ 👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️ 2) #કુદરતીસૌંદર્ય 🏖️🏝️

મારીશાળાનચિકેતા આયોજિત ત્રિ-દિવસીય #નચિકેતા_રંગોત્સવ માં વિવિધ સ્પર્ધાઓ નું આયોજન કરેલ જેમાં ચિત્ર સ્પર્ધા માં ભાવનગર ના 1500 થી વિદ્યાર્થીઓ એ ઉત્સાહ ભેર ભાગ લીધેલ


3) #મારુગામડું 🛖⛺ 4) #કોરોનારસીકરણજાગૃતિ / #ક્રિએટિવમાસ્ક 😷


5) #સ્વચ્છભારતમારુભારત🪴🍁 જેવા વિષયો ઉપર ખૂબ જ સરસ ચિત્રો દોરી અને બાળકો એ રંગો પૂર્યા હતા અને આજ રીતે

#મારીશાળાનચિકેતા #બાળકોનાજીવનમાંરંગપુરવાનું અને તેમના

#સ્વપ્નાઓસાકારકરવાનું કાર્ય સંસ્થા કરી રહી છે….

Share with:


By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *